Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Ορμήδεια

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 63.1 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 5.8 μg/m³
NOx: 5.9 μg/m³
SO₂: 3.8 μg/m³
Updated on: 23/02/2024 05:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 10.6 μg/m³
PM₂.₅: 8.7 μg/m³
O₃: 46.8 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 4.7 μg/m³
NOx: 5.1 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 05:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 62.3 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 5.3 μg/m³
NOx: 5.5 μg/m³
SO₂: 0.7 μg/m³
CO: 238.8 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 05:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 39.3 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 1.9 μg/m³
NOx: 2.4 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 05:00
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 18.5 μg/m³
PM₂.₅: 14.9 μg/m³
O₃: 75.9 μg/m³
NO: 0.8 μg/m³
NO₂: 3.5 μg/m³
NOx: 4.7 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 298.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 05:00
1

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 14.3 μg/m³
PM₂.₅: 12.8 μg/m³
O₃: 68.7 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 5.6 μg/m³
NOx: 6.4 μg/m³
SO₂: 1.3 μg/m³
CO: 134.0 μg/m³
C₆H₆: 0.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 05:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 10.6 μg/m³
PM₂.₅: 8.7 μg/m³
O₃: 46.8 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 4.7 μg/m³
NOx: 5.1 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 05:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 62.3 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 5.3 μg/m³
NOx: 5.5 μg/m³
SO₂: 0.7 μg/m³
CO: 238.8 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 05:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 39.3 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 1.9 μg/m³
NOx: 2.4 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 05:00
1

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 11.1 μg/m³
PM₂.₅: 8.8 μg/m³
O₃: 93.7 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 1.4 μg/m³
NOx: 2.3 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
CO: 174.8 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 05:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 10.6 μg/m³
PM₂.₅: 8.7 μg/m³
O₃: 46.8 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 4.7 μg/m³
NOx: 5.1 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 05:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 62.3 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 5.3 μg/m³
NOx: 5.5 μg/m³
SO₂: 0.7 μg/m³
CO: 238.8 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 05:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 39.3 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 1.9 μg/m³
NOx: 2.4 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 05:00
1

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 20.3 μg/m³
PM₂.₅: 15.2 μg/m³
O₃: 41.7 μg/m³
NO: 1.8 μg/m³
NO₂: 25.1 μg/m³
NOx: 27.9 μg/m³
SO₂: 3.3 μg/m³
CO: 265.6 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 05:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 12.7 μg/m³
PM₂.₅: 9.1 μg/m³
O₃: 49.6 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 12.6 μg/m³
NOx: 14.3 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 293.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 05:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 17.2 μg/m³
PM₂.₅: 12.4 μg/m³
O₃: 28.8 μg/m³
NO: 3.8 μg/m³
NO₂: 18.4 μg/m³
NOx: 24.2 μg/m³
SO₂: 0.7 μg/m³
CO: 284.7 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 05:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 52.1 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 10.7 μg/m³
NOx: 11.1 μg/m³
SO₂: 2.2 μg/m³
CO: 184.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 05:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 17.2 μg/m³
PM₂.₅: 12.4 μg/m³
O₃: 28.8 μg/m³
NO: 3.8 μg/m³
NO₂: 18.4 μg/m³
NOx: 24.2 μg/m³
SO₂: 0.7 μg/m³
CO: 284.7 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 05:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 52.1 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 10.7 μg/m³
NOx: 11.1 μg/m³
SO₂: 2.2 μg/m³
CO: 184.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 05:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 17.2 μg/m³
PM₂.₅: 12.4 μg/m³
O₃: 28.8 μg/m³
NO: 3.8 μg/m³
NO₂: 18.4 μg/m³
NOx: 24.2 μg/m³
SO₂: 0.7 μg/m³
CO: 284.7 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 05:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 52.1 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 10.7 μg/m³
NOx: 11.1 μg/m³
SO₂: 2.2 μg/m³
CO: 184.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 05:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 12.7 μg/m³
PM₂.₅: 9.1 μg/m³
O₃: 49.6 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 12.6 μg/m³
NOx: 14.3 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 293.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 05:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 20.3 μg/m³
PM₂.₅: 15.2 μg/m³
O₃: 41.7 μg/m³
NO: 1.8 μg/m³
NO₂: 25.1 μg/m³
NOx: 27.9 μg/m³
SO₂: 3.3 μg/m³
CO: 265.6 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 05:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 14.3 μg/m³
PM₂.₅: 12.8 μg/m³
O₃: 68.7 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 5.6 μg/m³
NOx: 6.4 μg/m³
SO₂: 1.3 μg/m³
CO: 134.0 μg/m³
C₆H₆: 0.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 05:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 11.1 μg/m³
PM₂.₅: 8.8 μg/m³
O₃: 93.7 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 1.4 μg/m³
NOx: 2.3 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
CO: 174.8 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 05:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 10.6 μg/m³
PM₂.₅: 8.7 μg/m³
O₃: 46.8 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 4.7 μg/m³
NOx: 5.1 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 05:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 62.3 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 5.3 μg/m³
NOx: 5.5 μg/m³
SO₂: 0.7 μg/m³
CO: 238.8 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 05:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 18.5 μg/m³
PM₂.₅: 14.9 μg/m³
O₃: 75.9 μg/m³
NO: 0.8 μg/m³
NO₂: 3.5 μg/m³
NOx: 4.7 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 298.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 05:00

Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 39.3 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 1.9 μg/m³
NOx: 2.4 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 05:00

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 63.1 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 5.8 μg/m³
NOx: 5.9 μg/m³
SO₂: 3.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 05:00