Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Ορμήδεια

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 57.6 μg/m³
NO: 0.0 μg/m³
NO₂: 7.9 μg/m³
NOx: 7.9 μg/m³
SO₂: 3.7 μg/m³
Updated on: 23/02/2024 06:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 4.4 μg/m³
PM₂.₅: 2.6 μg/m³
O₃: 46.9 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 5.8 μg/m³
NOx: 6.2 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 06:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 47.1 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 22.3 μg/m³
NOx: 24.0 μg/m³
SO₂: 0.3 μg/m³
CO: 246.8 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 06:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 40.5 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 1.5 μg/m³
NOx: 2.5 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 06:00
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 15.5 μg/m³
PM₂.₅: 12.1 μg/m³
O₃: 69.7 μg/m³
NO: 2.5 μg/m³
NO₂: 6.9 μg/m³
NOx: 10.7 μg/m³
SO₂: 0.8 μg/m³
CO: 295.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 06:00
1

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 11.7 μg/m³
PM₂.₅: 9.2 μg/m³
O₃: 69.8 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 10.5 μg/m³
NOx: 11.0 μg/m³
SO₂: 1.8 μg/m³
CO: 137.2 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 06:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 4.4 μg/m³
PM₂.₅: 2.6 μg/m³
O₃: 46.9 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 5.8 μg/m³
NOx: 6.2 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 06:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 47.1 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 22.3 μg/m³
NOx: 24.0 μg/m³
SO₂: 0.3 μg/m³
CO: 246.8 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 06:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 40.5 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 1.5 μg/m³
NOx: 2.5 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 06:00
1

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 9.6 μg/m³
PM₂.₅: 7.7 μg/m³
O₃: 95.0 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 1.3 μg/m³
NOx: 2.1 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 132.3 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 06:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 4.4 μg/m³
PM₂.₅: 2.6 μg/m³
O₃: 46.9 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 5.8 μg/m³
NOx: 6.2 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 06:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 47.1 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 22.3 μg/m³
NOx: 24.0 μg/m³
SO₂: 0.3 μg/m³
CO: 246.8 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 06:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 40.5 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 1.5 μg/m³
NOx: 2.5 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 06:00
1

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 22.9 μg/m³
PM₂.₅: 15.0 μg/m³
O₃: 38.2 μg/m³
NO: 11.9 μg/m³
NO₂: 37.4 μg/m³
NOx: 55.7 μg/m³
SO₂: 3.3 μg/m³
CO: 335.1 μg/m³
C₆H₆: 0.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 06:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 21.2 μg/m³
PM₂.₅: 11.5 μg/m³
O₃: 36.4 μg/m³
NO: 2.2 μg/m³
NO₂: 27.4 μg/m³
NOx: 30.7 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 318.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 06:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 20.7 μg/m³
PM₂.₅: 13.7 μg/m³
O₃: 18.6 μg/m³
NO: 12.2 μg/m³
NO₂: 32.5 μg/m³
NOx: 51.2 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 403.1 μg/m³
C₆H₆: 0.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 06:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 51.5 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 11.7 μg/m³
NOx: 12.4 μg/m³
SO₂: 2.3 μg/m³
CO: 174.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 06:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 20.7 μg/m³
PM₂.₅: 13.7 μg/m³
O₃: 18.6 μg/m³
NO: 12.2 μg/m³
NO₂: 32.5 μg/m³
NOx: 51.2 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 403.1 μg/m³
C₆H₆: 0.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 06:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 51.5 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 11.7 μg/m³
NOx: 12.4 μg/m³
SO₂: 2.3 μg/m³
CO: 174.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 06:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 20.7 μg/m³
PM₂.₅: 13.7 μg/m³
O₃: 18.6 μg/m³
NO: 12.2 μg/m³
NO₂: 32.5 μg/m³
NOx: 51.2 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 403.1 μg/m³
C₆H₆: 0.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 06:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 51.5 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 11.7 μg/m³
NOx: 12.4 μg/m³
SO₂: 2.3 μg/m³
CO: 174.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 06:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 21.2 μg/m³
PM₂.₅: 11.5 μg/m³
O₃: 36.4 μg/m³
NO: 2.2 μg/m³
NO₂: 27.4 μg/m³
NOx: 30.7 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 318.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 06:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 22.9 μg/m³
PM₂.₅: 15.0 μg/m³
O₃: 38.2 μg/m³
NO: 11.9 μg/m³
NO₂: 37.4 μg/m³
NOx: 55.7 μg/m³
SO₂: 3.3 μg/m³
CO: 335.1 μg/m³
C₆H₆: 0.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 06:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 11.7 μg/m³
PM₂.₅: 9.2 μg/m³
O₃: 69.8 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 10.5 μg/m³
NOx: 11.0 μg/m³
SO₂: 1.8 μg/m³
CO: 137.2 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 06:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 9.6 μg/m³
PM₂.₅: 7.7 μg/m³
O₃: 95.0 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 1.3 μg/m³
NOx: 2.1 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 132.3 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 06:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 4.4 μg/m³
PM₂.₅: 2.6 μg/m³
O₃: 46.9 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 5.8 μg/m³
NOx: 6.2 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 06:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 47.1 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 22.3 μg/m³
NOx: 24.0 μg/m³
SO₂: 0.3 μg/m³
CO: 246.8 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 06:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 15.5 μg/m³
PM₂.₅: 12.1 μg/m³
O₃: 69.7 μg/m³
NO: 2.5 μg/m³
NO₂: 6.9 μg/m³
NOx: 10.7 μg/m³
SO₂: 0.8 μg/m³
CO: 295.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 06:00

Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 40.5 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 1.5 μg/m³
NOx: 2.5 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 06:00

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 57.6 μg/m³
NO: 0.0 μg/m³
NO₂: 7.9 μg/m³
NOx: 7.9 μg/m³
SO₂: 3.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/02/2024 06:00