Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Ορμήδεια

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 31.1 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 10.6 μg/m³
NOx: 10.9 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
Updated on: 06/12/2023 05:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 35.5 μg/m³
PM₂.₅: 21.1 μg/m³
O₃: 38.2 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 5.1 μg/m³
NOx: 6.1 μg/m³
SO₂: 0.5 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2023 05:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 49.3 μg/m³
NO: 1.2 μg/m³
NO₂: 5.7 μg/m³
NOx: 7.4 μg/m³
SO₂: 0.8 μg/m³
CO: 304.9 μg/m³
C₆H₆: 4.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2023 05:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 56.1 μg/m³
NO: 2.4 μg/m³
NO₂: 1.3 μg/m³
NOx: 5.0 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2023 05:00
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 41.3 μg/m³
PM₂.₅: 24.2 μg/m³
O₃: 24.7 μg/m³
NO: 2.3 μg/m³
NO₂: 13.3 μg/m³
NOx: 16.8 μg/m³
SO₂: 2.6 μg/m³
CO: 375.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2023 05:00
1

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 28.7 μg/m³
PM₂.₅: 14.7 μg/m³
O₃: 60.5 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 6.4 μg/m³
NOx: 6.5 μg/m³
SO₂: 1.3 μg/m³
CO: 173.8 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2023 05:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 35.5 μg/m³
PM₂.₅: 21.1 μg/m³
O₃: 38.2 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 5.1 μg/m³
NOx: 6.1 μg/m³
SO₂: 0.5 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2023 05:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 49.3 μg/m³
NO: 1.2 μg/m³
NO₂: 5.7 μg/m³
NOx: 7.4 μg/m³
SO₂: 0.8 μg/m³
CO: 304.9 μg/m³
C₆H₆: 4.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2023 05:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 56.1 μg/m³
NO: 2.4 μg/m³
NO₂: 1.3 μg/m³
NOx: 5.0 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2023 05:00
1

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 30.2 μg/m³
PM₂.₅: 16.9 μg/m³
O₃: 77.4 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 2.8 μg/m³
NOx: 3.5 μg/m³
SO₂: 1.3 μg/m³
CO: 168.4 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2023 05:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 35.5 μg/m³
PM₂.₅: 21.1 μg/m³
O₃: 38.2 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 5.1 μg/m³
NOx: 6.1 μg/m³
SO₂: 0.5 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2023 05:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 49.3 μg/m³
NO: 1.2 μg/m³
NO₂: 5.7 μg/m³
NOx: 7.4 μg/m³
SO₂: 0.8 μg/m³
CO: 304.9 μg/m³
C₆H₆: 4.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2023 05:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 56.1 μg/m³
NO: 2.4 μg/m³
NO₂: 1.3 μg/m³
NOx: 5.0 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2023 05:00
2

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 49.3 μg/m³
PM₂.₅: 27.7 μg/m³
O₃: 25.0 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 12.4 μg/m³
NOx: 12.7 μg/m³
SO₂: 4.3 μg/m³
CO: 323.6 μg/m³
C₆H₆: 1.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2023 05:00
2

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 50.5 μg/m³
PM₂.₅: 18.1 μg/m³
O₃: 49.0 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 7.0 μg/m³
NOx: 7.9 μg/m³
SO₂: 0.4 μg/m³
CO: 293.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2023 05:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 48.0 μg/m³
PM₂.₅: 33.9 μg/m³
O₃: 11.1 μg/m³
NO: 3.3 μg/m³
NO₂: 18.6 μg/m³
NOx: 23.7 μg/m³
SO₂: 4.5 μg/m³
CO: 441.4 μg/m³
C₆H₆: 1.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2023 05:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 21.0 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 13.7 μg/m³
NOx: 15.3 μg/m³
SO₂: 0.5 μg/m³
CO: 339.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2023 05:00
2

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 48.0 μg/m³
PM₂.₅: 33.9 μg/m³
O₃: 11.1 μg/m³
NO: 3.3 μg/m³
NO₂: 18.6 μg/m³
NOx: 23.7 μg/m³
SO₂: 4.5 μg/m³
CO: 441.4 μg/m³
C₆H₆: 1.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2023 05:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 21.0 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 13.7 μg/m³
NOx: 15.3 μg/m³
SO₂: 0.5 μg/m³
CO: 339.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2023 05:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 48.0 μg/m³
PM₂.₅: 33.9 μg/m³
O₃: 11.1 μg/m³
NO: 3.3 μg/m³
NO₂: 18.6 μg/m³
NOx: 23.7 μg/m³
SO₂: 4.5 μg/m³
CO: 441.4 μg/m³
C₆H₆: 1.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2023 05:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 21.0 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 13.7 μg/m³
NOx: 15.3 μg/m³
SO₂: 0.5 μg/m³
CO: 339.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2023 05:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 50.5 μg/m³
PM₂.₅: 18.1 μg/m³
O₃: 49.0 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 7.0 μg/m³
NOx: 7.9 μg/m³
SO₂: 0.4 μg/m³
CO: 293.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2023 05:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 49.3 μg/m³
PM₂.₅: 27.7 μg/m³
O₃: 25.0 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 12.4 μg/m³
NOx: 12.7 μg/m³
SO₂: 4.3 μg/m³
CO: 323.6 μg/m³
C₆H₆: 1.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2023 05:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 28.7 μg/m³
PM₂.₅: 14.7 μg/m³
O₃: 60.5 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 6.4 μg/m³
NOx: 6.5 μg/m³
SO₂: 1.3 μg/m³
CO: 173.8 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2023 05:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 30.2 μg/m³
PM₂.₅: 16.9 μg/m³
O₃: 77.4 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 2.8 μg/m³
NOx: 3.5 μg/m³
SO₂: 1.3 μg/m³
CO: 168.4 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2023 05:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 35.5 μg/m³
PM₂.₅: 21.1 μg/m³
O₃: 38.2 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 5.1 μg/m³
NOx: 6.1 μg/m³
SO₂: 0.5 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2023 05:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 49.3 μg/m³
NO: 1.2 μg/m³
NO₂: 5.7 μg/m³
NOx: 7.4 μg/m³
SO₂: 0.8 μg/m³
CO: 304.9 μg/m³
C₆H₆: 4.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2023 05:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 41.3 μg/m³
PM₂.₅: 24.2 μg/m³
O₃: 24.7 μg/m³
NO: 2.3 μg/m³
NO₂: 13.3 μg/m³
NOx: 16.8 μg/m³
SO₂: 2.6 μg/m³
CO: 375.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2023 05:00

Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 56.1 μg/m³
NO: 2.4 μg/m³
NO₂: 1.3 μg/m³
NOx: 5.0 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2023 05:00

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 31.1 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 10.6 μg/m³
NOx: 10.9 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2023 05:00