Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Ορμήδεια

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 29.6 μg/m³
PM₂.₅: 10.5 μg/m³
O₃: 79.6 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 6.5 μg/m³
NOx: 6.6 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
Updated on: 16/07/2024 01:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 32.0 μg/m³
PM₂.₅: 9.8 μg/m³
O₃: 10.5 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 15.6 μg/m³
NOx: 16.2 μg/m³
SO₂: 2.6 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/07/2024 02:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 52.0 μg/m³
NO: 0.0 μg/m³
NO₂: 12.1 μg/m³
NOx: 12.1 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
CO: 400.6 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/07/2024 01:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 34.1 μg/m³
PM₂.₅: 18.0 μg/m³
O₃: 17.4 μg/m³
NO: 0.0 μg/m³
NO₂: 11.0 μg/m³
NOx: 11.0 μg/m³
SO₂: 1.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/07/2024 01:00
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 34.8 μg/m³
PM₂.₅: 13.9 μg/m³
O₃: 37.9 μg/m³
NO: 3.2 μg/m³
NO₂: 17.1 μg/m³
NOx: 22.1 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
CO: 425.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/07/2024 01:00
1

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 31.4 μg/m³
PM₂.₅: 11.4 μg/m³
O₃: 69.1 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 8.0 μg/m³
NOx: 8.5 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
CO: 252.4 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/07/2024 01:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 32.0 μg/m³
PM₂.₅: 9.8 μg/m³
O₃: 10.5 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 15.6 μg/m³
NOx: 16.2 μg/m³
SO₂: 2.6 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/07/2024 02:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 52.0 μg/m³
NO: 0.0 μg/m³
NO₂: 12.1 μg/m³
NOx: 12.1 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
CO: 400.6 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/07/2024 01:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 34.1 μg/m³
PM₂.₅: 18.0 μg/m³
O₃: 17.4 μg/m³
NO: 0.0 μg/m³
NO₂: 11.0 μg/m³
NOx: 11.0 μg/m³
SO₂: 1.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/07/2024 01:00
2

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 19.9 μg/m³
PM₂.₅: 12.0 μg/m³
O₃: 117.4 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 1.4 μg/m³
NOx: 2.4 μg/m³
SO₂: 1.3 μg/m³
CO: 212.4 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/07/2024 01:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 32.0 μg/m³
PM₂.₅: 9.8 μg/m³
O₃: 10.5 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 15.6 μg/m³
NOx: 16.2 μg/m³
SO₂: 2.6 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/07/2024 02:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 52.0 μg/m³
NO: 0.0 μg/m³
NO₂: 12.1 μg/m³
NOx: 12.1 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
CO: 400.6 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/07/2024 01:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 34.1 μg/m³
PM₂.₅: 18.0 μg/m³
O₃: 17.4 μg/m³
NO: 0.0 μg/m³
NO₂: 11.0 μg/m³
NOx: 11.0 μg/m³
SO₂: 1.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/07/2024 01:00
1

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 40.1 μg/m³
PM₂.₅: 16.3 μg/m³
O₃: 34.5 μg/m³
NO: 2.3 μg/m³
NO₂: 32.9 μg/m³
NOx: 36.4 μg/m³
SO₂: 3.9 μg/m³
CO: 172.9 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/07/2024 02:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 31.5 μg/m³
PM₂.₅: 13.3 μg/m³
O₃: 72.0 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 9.1 μg/m³
NOx: 10.0 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
CO: 365.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/07/2024 02:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 34.1 μg/m³
PM₂.₅: 16.5 μg/m³
O₃: 81.0 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 4.5 μg/m³
NOx: 5.2 μg/m³
SO₂: 2.6 μg/m³
CO: 356.3 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/07/2024 02:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 79.6 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 4.0 μg/m³
NOx: 4.2 μg/m³
SO₂: 3.6 μg/m³
CO: 272.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/07/2024 02:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 34.1 μg/m³
PM₂.₅: 16.5 μg/m³
O₃: 81.0 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 4.5 μg/m³
NOx: 5.2 μg/m³
SO₂: 2.6 μg/m³
CO: 356.3 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/07/2024 02:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 79.6 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 4.0 μg/m³
NOx: 4.2 μg/m³
SO₂: 3.6 μg/m³
CO: 272.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/07/2024 02:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 34.1 μg/m³
PM₂.₅: 16.5 μg/m³
O₃: 81.0 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 4.5 μg/m³
NOx: 5.2 μg/m³
SO₂: 2.6 μg/m³
CO: 356.3 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/07/2024 02:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 79.6 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 4.0 μg/m³
NOx: 4.2 μg/m³
SO₂: 3.6 μg/m³
CO: 272.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/07/2024 02:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 31.5 μg/m³
PM₂.₅: 13.3 μg/m³
O₃: 72.0 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 9.1 μg/m³
NOx: 10.0 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
CO: 365.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/07/2024 02:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 40.1 μg/m³
PM₂.₅: 16.3 μg/m³
O₃: 34.5 μg/m³
NO: 2.3 μg/m³
NO₂: 32.9 μg/m³
NOx: 36.4 μg/m³
SO₂: 3.9 μg/m³
CO: 172.9 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/07/2024 02:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 31.4 μg/m³
PM₂.₅: 11.4 μg/m³
O₃: 69.1 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 8.0 μg/m³
NOx: 8.5 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
CO: 252.4 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/07/2024 01:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 19.9 μg/m³
PM₂.₅: 12.0 μg/m³
O₃: 117.4 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 1.4 μg/m³
NOx: 2.4 μg/m³
SO₂: 1.3 μg/m³
CO: 212.4 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/07/2024 01:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 32.0 μg/m³
PM₂.₅: 9.8 μg/m³
O₃: 10.5 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 15.6 μg/m³
NOx: 16.2 μg/m³
SO₂: 2.6 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/07/2024 02:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 52.0 μg/m³
NO: 0.0 μg/m³
NO₂: 12.1 μg/m³
NOx: 12.1 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
CO: 400.6 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/07/2024 01:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 34.8 μg/m³
PM₂.₅: 13.9 μg/m³
O₃: 37.9 μg/m³
NO: 3.2 μg/m³
NO₂: 17.1 μg/m³
NOx: 22.1 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
CO: 425.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/07/2024 01:00

Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 34.1 μg/m³
PM₂.₅: 18.0 μg/m³
O₃: 17.4 μg/m³
NO: 0.0 μg/m³
NO₂: 11.0 μg/m³
NOx: 11.0 μg/m³
SO₂: 1.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/07/2024 01:00

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 29.6 μg/m³
PM₂.₅: 10.5 μg/m³
O₃: 79.6 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 6.5 μg/m³
NOx: 6.6 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/07/2024 01:00