Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Ορμήδεια

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 27.6 μg/m³
O₃: 63.1 μg/m³
NO: 0.0 μg/m³
NO₂: 5.0 μg/m³
NOx: 5.0 μg/m³
SO₂: 3.2 μg/m³
Updated on: 25/07/2021 04:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 27.5 μg/m³
PM₂.₅: 14.9 μg/m³
O₃: 48.9 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 5.9 μg/m³
NOx: 6.2 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/07/2021 04:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 46.6 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 7.8 μg/m³
NOx: 8.2 μg/m³
SO₂: 2.3 μg/m³
CO: 146.7 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/07/2021 04:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 14.4 μg/m³
O₃: 48.8 μg/m³
NO: 1.5 μg/m³
NO₂: 5.8 μg/m³
NOx: 8.0 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/07/2021 04:00
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 33.4 μg/m³
PM₂.₅: 19.3 μg/m³
O₃: 57.6 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 6.6 μg/m³
NOx: 7.2 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 418.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/07/2021 04:00
1

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 23.9 μg/m³
PM₂.₅: 10.8 μg/m³
O₃: 85.5 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 3.5 μg/m³
NOx: 4.3 μg/m³
SO₂: 0.1 μg/m³
CO: 299.3 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/07/2021 04:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 27.5 μg/m³
PM₂.₅: 14.9 μg/m³
O₃: 48.9 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 5.9 μg/m³
NOx: 6.2 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/07/2021 04:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 46.6 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 7.8 μg/m³
NOx: 8.2 μg/m³
SO₂: 2.3 μg/m³
CO: 146.7 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/07/2021 04:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 14.4 μg/m³
O₃: 48.8 μg/m³
NO: 1.5 μg/m³
NO₂: 5.8 μg/m³
NOx: 8.0 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/07/2021 04:00
2

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 27.2 μg/m³
PM₂.₅: 15.5 μg/m³
O₃: 102.5 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 1.0 μg/m³
NOx: 1.4 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 185.6 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/07/2021 04:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 27.5 μg/m³
PM₂.₅: 14.9 μg/m³
O₃: 48.9 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 5.9 μg/m³
NOx: 6.2 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/07/2021 04:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 46.6 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 7.8 μg/m³
NOx: 8.2 μg/m³
SO₂: 2.3 μg/m³
CO: 146.7 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/07/2021 04:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 14.4 μg/m³
O₃: 48.8 μg/m³
NO: 1.5 μg/m³
NO₂: 5.8 μg/m³
NOx: 8.0 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/07/2021 04:00
1

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 27.0 μg/m³
PM₂.₅: 14.3 μg/m³
O₃: 50.8 μg/m³
NO: 1.2 μg/m³
NO₂: 14.0 μg/m³
NOx: 15.8 μg/m³
SO₂: 2.7 μg/m³
CO: 400.4 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/07/2021 04:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 32.5 μg/m³
PM₂.₅: 18.8 μg/m³
O₃: 25.1 μg/m³
NO: 2.6 μg/m³
NO₂: 24.1 μg/m³
NOx: 28.0 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
CO: 513.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/07/2021 04:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 24.8 μg/m³
PM₂.₅: 11.8 μg/m³
O₃: 62.0 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 6.2 μg/m³
NOx: 6.6 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 316.1 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/07/2021 04:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 60.3 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 8.1 μg/m³
NOx: 8.7 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 249.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/07/2021 04:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 24.8 μg/m³
PM₂.₅: 11.8 μg/m³
O₃: 62.0 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 6.2 μg/m³
NOx: 6.6 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 316.1 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/07/2021 04:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 60.3 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 8.1 μg/m³
NOx: 8.7 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 249.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/07/2021 04:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 24.8 μg/m³
PM₂.₅: 11.8 μg/m³
O₃: 62.0 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 6.2 μg/m³
NOx: 6.6 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 316.1 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/07/2021 04:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 60.3 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 8.1 μg/m³
NOx: 8.7 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 249.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/07/2021 04:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 32.5 μg/m³
PM₂.₅: 18.8 μg/m³
O₃: 25.1 μg/m³
NO: 2.6 μg/m³
NO₂: 24.1 μg/m³
NOx: 28.0 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
CO: 513.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/07/2021 04:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 27.0 μg/m³
PM₂.₅: 14.3 μg/m³
O₃: 50.8 μg/m³
NO: 1.2 μg/m³
NO₂: 14.0 μg/m³
NOx: 15.8 μg/m³
SO₂: 2.7 μg/m³
CO: 400.4 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/07/2021 04:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 23.9 μg/m³
PM₂.₅: 10.8 μg/m³
O₃: 85.5 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 3.5 μg/m³
NOx: 4.3 μg/m³
SO₂: 0.1 μg/m³
CO: 299.3 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/07/2021 04:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 27.2 μg/m³
PM₂.₅: 15.5 μg/m³
O₃: 102.5 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 1.0 μg/m³
NOx: 1.4 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 185.6 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/07/2021 04:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 27.5 μg/m³
PM₂.₅: 14.9 μg/m³
O₃: 48.9 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 5.9 μg/m³
NOx: 6.2 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/07/2021 04:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 46.6 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 7.8 μg/m³
NOx: 8.2 μg/m³
SO₂: 2.3 μg/m³
CO: 146.7 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/07/2021 04:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 33.4 μg/m³
PM₂.₅: 19.3 μg/m³
O₃: 57.6 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 6.6 μg/m³
NOx: 7.2 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 418.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/07/2021 04:00

Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 14.4 μg/m³
O₃: 48.8 μg/m³
NO: 1.5 μg/m³
NO₂: 5.8 μg/m³
NOx: 8.0 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/07/2021 04:00

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 27.6 μg/m³
O₃: 63.1 μg/m³
NO: 0.0 μg/m³
NO₂: 5.0 μg/m³
NOx: 5.0 μg/m³
SO₂: 3.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/07/2021 04:00