Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
0

Ορμήδεια

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός Σταθμός υπό συντήρηση
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 51.1 μg/m³
PM₂.₅: 16.8 μg/m³
O₃: 65.1 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 6.4 μg/m³
NOx: 6.8 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/06/2024 20:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 54.7 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 2.7 μg/m³
NOx: 3.5 μg/m³
SO₂: 2.4 μg/m³
CO: 331.7 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/06/2024 20:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 41.6 μg/m³
PM₂.₅: 14.5 μg/m³
O₃: 61.4 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 10.7 μg/m³
NOx: 12.1 μg/m³
SO₂: 2.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/06/2024 20:00
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 32.6 μg/m³
PM₂.₅: 13.2 μg/m³
O₃: 69.2 μg/m³
NO: 5.6 μg/m³
NO₂: 18.3 μg/m³
NOx: 26.9 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 375.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/06/2024 20:00
1

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 30.2 μg/m³
PM₂.₅: 13.4 μg/m³
O₃: 62.1 μg/m³
NO: 1.3 μg/m³
NO₂: 5.1 μg/m³
NOx: 7.1 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
CO: 190.9 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/06/2024 20:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 51.1 μg/m³
PM₂.₅: 16.8 μg/m³
O₃: 65.1 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 6.4 μg/m³
NOx: 6.8 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/06/2024 20:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 54.7 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 2.7 μg/m³
NOx: 3.5 μg/m³
SO₂: 2.4 μg/m³
CO: 331.7 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/06/2024 20:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 41.6 μg/m³
PM₂.₅: 14.5 μg/m³
O₃: 61.4 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 10.7 μg/m³
NOx: 12.1 μg/m³
SO₂: 2.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/06/2024 20:00
1

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 28.0 μg/m³
PM₂.₅: 15.0 μg/m³
O₃: 64.6 μg/m³
NO: 0.8 μg/m³
NO₂: 1.8 μg/m³
NOx: 3.1 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
CO: 215.9 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/06/2024 20:00
2

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 51.1 μg/m³
PM₂.₅: 16.8 μg/m³
O₃: 65.1 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 6.4 μg/m³
NOx: 6.8 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/06/2024 20:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 54.7 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 2.7 μg/m³
NOx: 3.5 μg/m³
SO₂: 2.4 μg/m³
CO: 331.7 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/06/2024 20:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 41.6 μg/m³
PM₂.₅: 14.5 μg/m³
O₃: 61.4 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 10.7 μg/m³
NOx: 12.1 μg/m³
SO₂: 2.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/06/2024 20:00
1

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 36.2 μg/m³
PM₂.₅: 14.0 μg/m³
O₃: 57.1 μg/m³
NO: 1.2 μg/m³
NO₂: 13.5 μg/m³
NOx: 15.3 μg/m³
SO₂: 4.7 μg/m³
CO: 164.8 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/06/2024 20:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 38.3 μg/m³
PM₂.₅: 16.9 μg/m³
O₃: 56.4 μg/m³
NO: 1.4 μg/m³
NO₂: 10.5 μg/m³
NOx: 12.6 μg/m³
SO₂: 0.4 μg/m³
CO: 439.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/06/2024 20:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 43.1 μg/m³
PM₂.₅: 22.2 μg/m³
O₃: 65.9 μg/m³
NO: 4.8 μg/m³
NO₂: 17.9 μg/m³
NOx: 25.2 μg/m³
SO₂: 0.5 μg/m³
CO: 365.3 μg/m³
C₆H₆: Δεν Μετρήθηκε
Ενημερώθηκε στις: 18/06/2024 19:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 71.4 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 7.6 μg/m³
NOx: 8.4 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 263.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/06/2024 20:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 43.1 μg/m³
PM₂.₅: 22.2 μg/m³
O₃: 65.9 μg/m³
NO: 4.8 μg/m³
NO₂: 17.9 μg/m³
NOx: 25.2 μg/m³
SO₂: 0.5 μg/m³
CO: 365.3 μg/m³
C₆H₆: Δεν Μετρήθηκε
Ενημερώθηκε στις: 18/06/2024 19:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 71.4 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 7.6 μg/m³
NOx: 8.4 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 263.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/06/2024 20:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 43.1 μg/m³
PM₂.₅: 22.2 μg/m³
O₃: 65.9 μg/m³
NO: 4.8 μg/m³
NO₂: 17.9 μg/m³
NOx: 25.2 μg/m³
SO₂: 0.5 μg/m³
CO: 365.3 μg/m³
C₆H₆: Δεν Μετρήθηκε
Ενημερώθηκε στις: 18/06/2024 19:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 71.4 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 7.6 μg/m³
NOx: 8.4 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 263.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/06/2024 20:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 38.3 μg/m³
PM₂.₅: 16.9 μg/m³
O₃: 56.4 μg/m³
NO: 1.4 μg/m³
NO₂: 10.5 μg/m³
NOx: 12.6 μg/m³
SO₂: 0.4 μg/m³
CO: 439.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/06/2024 20:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 36.2 μg/m³
PM₂.₅: 14.0 μg/m³
O₃: 57.1 μg/m³
NO: 1.2 μg/m³
NO₂: 13.5 μg/m³
NOx: 15.3 μg/m³
SO₂: 4.7 μg/m³
CO: 164.8 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/06/2024 20:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 30.2 μg/m³
PM₂.₅: 13.4 μg/m³
O₃: 62.1 μg/m³
NO: 1.3 μg/m³
NO₂: 5.1 μg/m³
NOx: 7.1 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
CO: 190.9 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/06/2024 20:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 28.0 μg/m³
PM₂.₅: 15.0 μg/m³
O₃: 64.6 μg/m³
NO: 0.8 μg/m³
NO₂: 1.8 μg/m³
NOx: 3.1 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
CO: 215.9 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/06/2024 20:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 51.1 μg/m³
PM₂.₅: 16.8 μg/m³
O₃: 65.1 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 6.4 μg/m³
NOx: 6.8 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/06/2024 20:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 54.7 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 2.7 μg/m³
NOx: 3.5 μg/m³
SO₂: 2.4 μg/m³
CO: 331.7 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/06/2024 20:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 32.6 μg/m³
PM₂.₅: 13.2 μg/m³
O₃: 69.2 μg/m³
NO: 5.6 μg/m³
NO₂: 18.3 μg/m³
NOx: 26.9 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 375.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/06/2024 20:00

Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 41.6 μg/m³
PM₂.₅: 14.5 μg/m³
O₃: 61.4 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 10.7 μg/m³
NOx: 12.1 μg/m³
SO₂: 2.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/06/2024 20:00

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Σταθμός υπό συντήρηση