Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Ορμήδεια

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 42.9 μg/m³
PM₂.₅: 14.1 μg/m³
O₃: 84.5 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 12.5 μg/m³
NOx: 12.9 μg/m³
SO₂: 2.9 μg/m³
Updated on: 24/05/2024 03:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 40.7 μg/m³
PM₂.₅: 14.3 μg/m³
O₃: 67.4 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 7.7 μg/m³
NOx: 7.9 μg/m³
SO₂: 1.2 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/05/2024 03:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 69.6 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 2.8 μg/m³
NOx: 3.1 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
CO: 216.8 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/05/2024 03:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 29.8 μg/m³
PM₂.₅: 13.7 μg/m³
O₃: 56.4 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 4.7 μg/m³
NOx: 5.2 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/05/2024 03:00
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 44.4 μg/m³
PM₂.₅: 20.5 μg/m³
O₃: 84.7 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 7.4 μg/m³
NOx: 8.2 μg/m³
SO₂: 0.2 μg/m³
CO: 118.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/05/2024 03:00
2

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 32.5 μg/m³
PM₂.₅: 5.6 μg/m³
O₃: 109.3 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 1.6 μg/m³
NOx: 1.7 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
CO: 189.5 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/05/2024 03:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 40.7 μg/m³
PM₂.₅: 14.3 μg/m³
O₃: 67.4 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 7.7 μg/m³
NOx: 7.9 μg/m³
SO₂: 1.2 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/05/2024 03:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 69.6 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 2.8 μg/m³
NOx: 3.1 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
CO: 216.8 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/05/2024 03:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 29.8 μg/m³
PM₂.₅: 13.7 μg/m³
O₃: 56.4 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 4.7 μg/m³
NOx: 5.2 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/05/2024 03:00
2

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 26.9 μg/m³
PM₂.₅: 7.9 μg/m³
O₃: 117.0 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 1.5 μg/m³
NOx: 2.5 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 154.5 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/05/2024 03:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 40.7 μg/m³
PM₂.₅: 14.3 μg/m³
O₃: 67.4 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 7.7 μg/m³
NOx: 7.9 μg/m³
SO₂: 1.2 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/05/2024 03:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 69.6 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 2.8 μg/m³
NOx: 3.1 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
CO: 216.8 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/05/2024 03:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 29.8 μg/m³
PM₂.₅: 13.7 μg/m³
O₃: 56.4 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 4.7 μg/m³
NOx: 5.2 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/05/2024 03:00
1

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 36.3 μg/m³
PM₂.₅: 16.7 μg/m³
O₃: 63.3 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 14.3 μg/m³
NOx: 14.8 μg/m³
SO₂: 8.2 μg/m³
CO: 300.4 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/05/2024 03:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 37.2 μg/m³
PM₂.₅: 12.0 μg/m³
O₃: 99.5 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 3.6 μg/m³
NOx: 3.8 μg/m³
SO₂: 0.2 μg/m³
CO: 253.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/05/2024 03:00
0

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 42.1 μg/m³
PM₂.₅: 20.6 μg/m³
O₃: 93.8 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 4.3 μg/m³
NOx: 5.0 μg/m³
SO₂: 5.5 μg/m³
CO: 222.9 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/05/2024 03:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός Σταθμός υπό συντήρηση
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 42.1 μg/m³
PM₂.₅: 20.6 μg/m³
O₃: 93.8 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 4.3 μg/m³
NOx: 5.0 μg/m³
SO₂: 5.5 μg/m³
CO: 222.9 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/05/2024 03:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός Σταθμός υπό συντήρηση
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 42.1 μg/m³
PM₂.₅: 20.6 μg/m³
O₃: 93.8 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 4.3 μg/m³
NOx: 5.0 μg/m³
SO₂: 5.5 μg/m³
CO: 222.9 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/05/2024 03:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

Σταθμός υπό συντήρηση

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 37.2 μg/m³
PM₂.₅: 12.0 μg/m³
O₃: 99.5 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 3.6 μg/m³
NOx: 3.8 μg/m³
SO₂: 0.2 μg/m³
CO: 253.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/05/2024 03:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 36.3 μg/m³
PM₂.₅: 16.7 μg/m³
O₃: 63.3 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 14.3 μg/m³
NOx: 14.8 μg/m³
SO₂: 8.2 μg/m³
CO: 300.4 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/05/2024 03:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 32.5 μg/m³
PM₂.₅: 5.6 μg/m³
O₃: 109.3 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 1.6 μg/m³
NOx: 1.7 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
CO: 189.5 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/05/2024 03:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 26.9 μg/m³
PM₂.₅: 7.9 μg/m³
O₃: 117.0 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 1.5 μg/m³
NOx: 2.5 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 154.5 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/05/2024 03:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 40.7 μg/m³
PM₂.₅: 14.3 μg/m³
O₃: 67.4 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 7.7 μg/m³
NOx: 7.9 μg/m³
SO₂: 1.2 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/05/2024 03:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 69.6 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 2.8 μg/m³
NOx: 3.1 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
CO: 216.8 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/05/2024 03:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 44.4 μg/m³
PM₂.₅: 20.5 μg/m³
O₃: 84.7 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 7.4 μg/m³
NOx: 8.2 μg/m³
SO₂: 0.2 μg/m³
CO: 118.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/05/2024 03:00

Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 29.8 μg/m³
PM₂.₅: 13.7 μg/m³
O₃: 56.4 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 4.7 μg/m³
NOx: 5.2 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/05/2024 03:00

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 42.9 μg/m³
PM₂.₅: 14.1 μg/m³
O₃: 84.5 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 12.5 μg/m³
NOx: 12.9 μg/m³
SO₂: 2.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/05/2024 03:00