Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Ορμήδεια

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 18.1 μg/m³
PM₂.₅: 8.2 μg/m³
O₃: 61.8 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 10.8 μg/m³
NOx: 11.1 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
Updated on: 23/04/2024 00:00
0

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 18.4 μg/m³
PM₂.₅: 5.8 μg/m³
O₃: 43.5 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 10.9 μg/m³
NOx: 11.6 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/04/2024 00:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 46.3 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 5.7 μg/m³
NOx: 6.4 μg/m³
SO₂: 0.2 μg/m³
CO: 282.5 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/04/2024 00:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός Σταθμός υπό συντήρηση
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 18.4 μg/m³
PM₂.₅: 5.6 μg/m³
O₃: 46.9 μg/m³
NO: 3.8 μg/m³
NO₂: 27.7 μg/m³
NOx: 33.5 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 314.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/04/2024 00:00
1

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 16.4 μg/m³
PM₂.₅: 5.2 μg/m³
O₃: 51.2 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 21.4 μg/m³
NOx: 22.3 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
CO: 223.4 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/04/2024 00:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 18.4 μg/m³
PM₂.₅: 5.8 μg/m³
O₃: 43.5 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 10.9 μg/m³
NOx: 11.6 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/04/2024 00:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 46.3 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 5.7 μg/m³
NOx: 6.4 μg/m³
SO₂: 0.2 μg/m³
CO: 282.5 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/04/2024 00:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός Σταθμός υπό συντήρηση
1

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 15.8 μg/m³
PM₂.₅: 4.0 μg/m³
O₃: 84.2 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 3.2 μg/m³
NOx: 4.2 μg/m³
SO₂: 0.8 μg/m³
CO: 313.6 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/04/2024 00:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 18.4 μg/m³
PM₂.₅: 5.8 μg/m³
O₃: 43.5 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 10.9 μg/m³
NOx: 11.6 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/04/2024 00:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 46.3 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 5.7 μg/m³
NOx: 6.4 μg/m³
SO₂: 0.2 μg/m³
CO: 282.5 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/04/2024 00:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός Σταθμός υπό συντήρηση
1

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 24.0 μg/m³
PM₂.₅: 10.9 μg/m³
O₃: 56.4 μg/m³
NO: 3.1 μg/m³
NO₂: 20.6 μg/m³
NOx: 25.3 μg/m³
SO₂: 3.4 μg/m³
CO: 339.0 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/04/2024 00:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 25.3 μg/m³
PM₂.₅: 9.0 μg/m³
O₃: 28.3 μg/m³
NO: 2.9 μg/m³
NO₂: 47.0 μg/m³
NOx: 51.5 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
CO: 581.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/04/2024 00:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 23.8 μg/m³
PM₂.₅: 8.1 μg/m³
O₃: 60.0 μg/m³
NO: 1.6 μg/m³
NO₂: 21.8 μg/m³
NOx: 24.3 μg/m³
SO₂: 3.5 μg/m³
CO: 313.9 μg/m³
C₆H₆: 0.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/04/2024 00:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 78.0 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 10.8 μg/m³
NOx: 11.4 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 166.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/04/2024 00:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 23.8 μg/m³
PM₂.₅: 8.1 μg/m³
O₃: 60.0 μg/m³
NO: 1.6 μg/m³
NO₂: 21.8 μg/m³
NOx: 24.3 μg/m³
SO₂: 3.5 μg/m³
CO: 313.9 μg/m³
C₆H₆: 0.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/04/2024 00:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 78.0 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 10.8 μg/m³
NOx: 11.4 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 166.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/04/2024 00:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 23.8 μg/m³
PM₂.₅: 8.1 μg/m³
O₃: 60.0 μg/m³
NO: 1.6 μg/m³
NO₂: 21.8 μg/m³
NOx: 24.3 μg/m³
SO₂: 3.5 μg/m³
CO: 313.9 μg/m³
C₆H₆: 0.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/04/2024 00:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 78.0 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 10.8 μg/m³
NOx: 11.4 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 166.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/04/2024 00:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 25.3 μg/m³
PM₂.₅: 9.0 μg/m³
O₃: 28.3 μg/m³
NO: 2.9 μg/m³
NO₂: 47.0 μg/m³
NOx: 51.5 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
CO: 581.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/04/2024 00:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 24.0 μg/m³
PM₂.₅: 10.9 μg/m³
O₃: 56.4 μg/m³
NO: 3.1 μg/m³
NO₂: 20.6 μg/m³
NOx: 25.3 μg/m³
SO₂: 3.4 μg/m³
CO: 339.0 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/04/2024 00:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 16.4 μg/m³
PM₂.₅: 5.2 μg/m³
O₃: 51.2 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 21.4 μg/m³
NOx: 22.3 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
CO: 223.4 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/04/2024 00:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 15.8 μg/m³
PM₂.₅: 4.0 μg/m³
O₃: 84.2 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 3.2 μg/m³
NOx: 4.2 μg/m³
SO₂: 0.8 μg/m³
CO: 313.6 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/04/2024 00:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 18.4 μg/m³
PM₂.₅: 5.8 μg/m³
O₃: 43.5 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 10.9 μg/m³
NOx: 11.6 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/04/2024 00:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 46.3 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 5.7 μg/m³
NOx: 6.4 μg/m³
SO₂: 0.2 μg/m³
CO: 282.5 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/04/2024 00:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 18.4 μg/m³
PM₂.₅: 5.6 μg/m³
O₃: 46.9 μg/m³
NO: 3.8 μg/m³
NO₂: 27.7 μg/m³
NOx: 33.5 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 314.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/04/2024 00:00

Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Σταθμός υπό συντήρηση

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 18.1 μg/m³
PM₂.₅: 8.2 μg/m³
O₃: 61.8 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 10.8 μg/m³
NOx: 11.1 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/04/2024 00:00